14. výroční konference o jaderné energetice

Praha, 14. červen 2022

14th Annual Conference on Nuclear Energy

Prague, June 14, 2022

14. výroční konference o jaderné energetice – NERS2022
úterý 14. června 2022, Praha, palác Autoklubu ČR

VÝSTAVBA NOVÉHO JADERNÉHO ZDROJE V ČESKU – TEST EVROPSKÉ SCHOPNOSTI DEKARBONIZOVAT VÝROBU ELEKTŘINY

Program

dopolední sekce (9:00 – 11:00)
Jiří MAREK   zahájení konference a úvodní slovo předsedy NERS 2022

Josef MIŠÁK   vicepresident pro strategii, ÚJV Řež a expert IAEA
BEZPEČNOST – ZÁSADNÍ IMPERATIV JADERNÉ ENERGETIKY

Jiří HŮLKA   Státní ústav radiační ochrany, konzultant, emeritní náměstek ředitele
APLIKACE OCHRANNÝCH OPATŘENÍ RADIAČNÍ OCHRANY GARANTUJE BEZPEČNÝ PROVOZ JADERNÝCH ELEKTRÁREN A PRAKTICKY NULOVÝ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ; SROVNÁNÍ S PŘÍRODNÍM ZÁŘENÍM

Jiří ŽĎÁREK   Vice president pro rozvoj podnikání Divize Integrita a technický inženýring, ÚJV Řež
VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE NA HODNOCENÍ INTEGRITY TLAKOVÉ NÁDOBY REAKTORU PŘI TĚŽKÉ HAVÁRII

Jiří MAREK   President spolku Jaderní veteráni a předseda NE•RS 2022
MÝTY O RADIOAKTIVNÍCH ODPADECH A JAK JE VYVRÁTIT

Radek TRTÍLEK   ředitel Divize RA odpadů ÚJV Řež
VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ – DŮKAZY BEZPEČNOSTI V CELÉM ŘETĚZCI OD JEJICH ZPRACOVÁNÍ AŽ PO ULOŽENÍ

Jan ŽIŽKA   komentátor a analytik energetického sektoru
ÚLOHA VEŘEJNOSTI PŘI ROZVOJI JADERNÉ ENERGETIKY – JAK CHÁPAT JADERNOU BEZPEČNOST A NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍM ODPADEM?

přestávka

dopolední sekce (11:15 – 13:15)
Daneš BURKET   Prezident České nukleární společnosti, předsedající technologické sekce
úvodní poznámka: ZÁKLADNÍ ATRIBUTY ROZVOJE ČESKÉ JADERNÉ ENERGETIKY

Petr ZÁVODSKÝ   generální ředitel a předseda představenstva dceřiných společností ČEZ, a.s. – Elektrárna Dukovany II, a. s., a Elektrárna Temelín II, a. s.
PŘIPRAVENOST ČEZ NA NOVOU VÝSTAVBU A JEHO ZPŮSOBILOST BÝT PŘEDNÍM INVESTOREM V JADERNÉ ENERGETICE

Sarah ILLOUZ   Offer Director – Czech Republic New Build Offer at EDF / International New Nuclear Development / Engineering and New Nuclear Projects, EDF
EDF EPR1200 TECHNOLOGY: THE EUROPEAN SOLUTION FOR THE CZECH REPUBLIC

Won Seok YANG  Senior Manager, KHNP
INTRODUCTION TO APR1000 DESIGN AND ADVANCED REACTOR TECHNOLOGIES IN KOREA

Julie GORGEMANS   Project Engineering Manager, EMEA New Plants, Westinghouse
THE WESTINGHOUSE AP1000 PLANT, A SAFE, SIMPLE AND PROVEN SOLUTION FOR THE CZECH REPUBLIC

Daniel PROCHÁZKA    výkonný ředitel, Doosan Škoda Power, člen výboru Czech Power Industry Alliance
TRADICE, DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI, DOVEDNOSTI A INŽENÝRSKÁ SÍLA – ČESKÝ PRŮMYSL JAKO NEJLEPŠÍ PARTNER PRO DODÁVKY JADERNÝCH TECHNOLOGIÍ

společný oběd

odpolední sekce (14:15 – 16:45)
Jan SKOPEČEK   místopředseda Poslanecké sněmovny, Parlament České republiky
úvodní slovo: DLOUHODOBÁ STRATEGIE JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ RYCHLÝ ZISK

William D. MAGWOOD, IV   Director General, OECD Nuclear Energy Agency
THE ROLE OF NUCLEAR ENERGY IN THE DRIVE TOWARDS NET ZERO

Yves DESBAZEILLE   Director General, nucleareurope
TAXONOMY: WHAT DO THE TECHNICAL SCREENING CRITERIA MEAN FOR NUCLEAR – AND HOW TO COMPLY WITH THEM?

Sama BILBAO Y LEÓN   Director General, World Nuclear Association
WORKING TOGETHER TO ACCELERATE NUCLEAR ENERGY DEVELOPMENT

Tomáš EHLER   náměstek ministra průmyslu a obchodu pro jadernou energetiku – tbc
STÁTNÍ ENERGETICKÁ POLITIKA A ÚLOHA JADERNÁ ENERGIE

Andrzej SIDŁO   Chief Expert, Ministry of Climate and Environment, Republic of Poland
ONLY AN AMBITIOUS NUCLEAR POWER DEVELOPMENT PLAN CAN ENSURE MEETING OF POLAND’S CLIMATE TARGETS

A jako obvykle – po skončení oficiálního programu bude konference pokračovat společenským setkáním – networkingem.