14. výroční konference o jaderné energetice

Praha, 14. červen 2022

14th Annual Conference on Nuclear Energy

Prague, June 14, 2022

STANE SE JADERNÁ ENERGIE OBNOVITELNÝM ZDROJEM

webové stránky konference

NOVÁ GENERACE JADERNÝCH ELEKTRÁREN NASTUPUJE – ZKUŠENOSTI A POUČENÍ

webové stránky konference

10. ročník konference o jaderné energetice JAK POSTAVIT JADERNOU ELEKTRÁRNU?

webové stránky konference

BEZEMISNÍ ENERGETIKA V ČESKU A V EVROPĚ – BEZ JÁDRA TO NEPŮJDE

webové stránky konference

UDRŽÍME KVALITU KNOW-HOW A KONKURENCESCHOPNOST V JADERNÉ ENERGETICE?

webové stránky konference

POTŘEBUJE ČESKO JADERNÉ ELEKTRÁRNY?

webové stránky konference

NERS 2013UMÍME VYUŽÍT UNIKÁTNÍCH PŘEDNOSTÍ JEDERNÉ ENERGETIKY?

brožura ke konferenci v češtině

NERS 2012CESTA K UDRŽITELNÉ ENERGETICE A K ZACHOVÁNÍ PŘÍZNĚ VEŘEJNOSTI 

brožura ke konferenci v češtině

NERS 2011SVATÝ BOJ O JADERNOU ENERGETIKU NEUTUCHÁ 

brožura ke konferenci v češtině

NERS 2010SVATÝ BOJ O JADERNOU ENERGETIKU NEUTUCHÁ 

brožura ke konferenci v češtině

NERS 2009STANE SE JADERNÁ ENERGIE OBNOVITELNÝM ZDROJEM? 

brožura ke konferenci v češtině

NERS 2008KDY SE STANE JADERNÁ ENERGIE OBNOVITELNÝM ZDROJEM? 

brožura ke konferenci v češtině