14. výroční konference o jaderné energetice

Praha, 14. červen 2022

14th Annual Conference on Nuclear Energy

Prague, June 14, 2022

Sama BILBAO Y LEÓN 
Director General, World Nuclear Association

Sama Bilbao y León se v říjnu 2020 stala generální ředitelkou Světové jaderné asociace. Sama má více než 20 let zkušeností v oblasti jaderného inženýrství a energetické politiky. Sama má velmi rozmanité profesní zkušenosti, neboť pracovala v jaderném průmyslu (inženýr pro analýzu jaderné bezpečnosti, Dominion Energy, USA), v akademické sféře (ředitelka jaderných inženýrských programů a docent na katedře strojního a jaderného inženýrství na Virginia Commonwealth University (VCU), USA) a v mezinárodních organizacích (vedoucí oddělení vývoje a ekonomiky jaderných technologií v Agentuře pro jadernou energii OECD (NEA), vedoucí technického sekretariátu Mezinárodního fóra pro generaci IV (GIF), vedoucí oddělení pro vývoj technologií vodou chlazených reaktorů, Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE)). Sama, která pochází ze Španělska, získala bakalářský titul v oboru strojírenství a magisterský titul v oboru energetických technologií na Polytechnické univerzitě v Madridu, magisterský titul a doktorát v oboru jaderného inženýrství a technické fyziky na Wisconsinské univerzitě v Madisonu a titul MBA na Averett University. Sama je jedním ze sedmi zakladatelů severoamerické organizace Mladá generace v jaderné energetice (NA-YGN).

Daneš BURKET
president České nukleární společnosti, ředitel sekce Výzkum a vývoj, Centrum výzkumu Řež

Po absolvování Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze v roce 1994 pracoval v Jaderné elektrárně Dukovany, kde prošel různými pozicemi až po vedoucího oddělení Reaktorová fyzika. V roce 2007 přešel na centrálu společnosti ČEZ, kde působil jako ředitel sekce Technická podpora a byl kromě jiného zodpovědný za zavádění programů řízení životnosti na jaderných i klasických elektrárnách a přípravu dokumentace pro prodloužení životnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Od roku 2016 je ředitelem sekce Výzkum a vývoj v Centru výzkumu Řež.

Daneš Burket získal titul Ph.D. v oboru jaderné inženýrství, působil ve vědecké radě Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a dozorčí a vědecké radě Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň. Byl členem týmů WANO (World Association of Nuclear Operators) Peer Review v japonské společnosti TEPCO a jaderných elektrárnách Fukushima Daiichi a Kashiwazaki Kariwa a v čínské jaderné elektrárně Tianwan. Od roku 2010 je prezidentem České nukleární společnosti.

Yves DESBAZEILLE 
Director General, nucleareurope

Yves Desbazeille v roce 1991 absolvoval elektrotechniku na Ecole Supérieure d’Electricité („SUPELEC“) ve Francii a na začátku roku 2000 studoval v programu MBA. Během své úspěšné kariéry se podílel na různých činnostech a zodpovědnostech ve společnosti EDF: jaderné inženýrství, řízení projektů vodní a tepelné energetiky ve Francii, USA i v Asii, kde působil 5 let. Jeho předchozí pozice zástupce EDF pro energetiku v Bruselu mu poskytla hluboké znalosti institucí EU a bruselských zainteresovaných stran a energetických a klimatických sázek pro Evropu. FORATOM je bruselské obchodní sdružení pro jadernou energetiku v Evropě. FORATOM vystupuje jako hlas evropského jaderného průmyslu v diskusích o energetické politice s institucemi EU a dalšími klíčovými zúčastněnými stranami. Členy FORATOMu je 15 národních jaderných asociací.

Tomáš EHLER
náměstek sekce jaderné energetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Tomáš Ehler se energetice a energetické politice věnuje dlouhodobě, dosud vedl odbor jaderné energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu, je rovněž členem dozorčí rady společnosti Elektrárna Dukovany II. Před MPO pracoval například v Hospodářské komoře a také v diplomatických službách Ministerstva zahraničních věcí. Působil v Berlíně či Vídni, jako obchodní rada vedl obchodně-ekonomické oddělení českého velvyslanectví ve Spolkové republice Německo. Tomáš Ehler vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze a Institut pro průmyslový a finanční management, nyní je v doktorském studijním programu na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Julie GORGEMANS
Project Engineering Manager, EMEA New Plants, Westinghouse

Julie Gorgemans získala magisterský titul v oboru fyzikálního inženýrství na Université Libre de Bruxelles (Belgie) a magisterský titul v oboru obchodní administrativy na University of Manchester (Spojené království).  Do společnosti Westinghouse nastoupila v roce 2005, kde vyvíjela řešení jaderných systémů na podporu projektů zvyšování bezpečnosti a programů zvyšování výkonu evropských tlakovodních reaktorů. V roce 2008 pak nastoupila do divize nových elektráren společnosti Westinghouse, kde pracovala  do roku 2017 na vývoji a mezinárodním nasazení elektrárny AP1000. Během těchto let Julie pracovala na finalizaci pasivních bezpečnostních systémů AP1000, podílela se na vývoji několika návrhů pro evropské zákazníky a čtyři roky strávila ve Velké Británii prací na Generic Design Assessment elektrárny AP1000 britskými bezpečnostními orgány a na vývoji projektu AP1000 Moorside. Od roku 2017 do začátku roku 2021 se zaměřila na podporu evropských zákazníků tlakovodních reaktorů jako produktová manažerka pro inženýrské služby jaderného ostrova se zaměřením na dlouhodobý provoz. Nedávno se vrátila k činnosti v divizi nových elektráren společnosti Westinghouse a zajišťuje technické vedení obchodu s novými elektrárnami a vývoj nabídkových návrhů v Evropě.

Jiří HŮLKA
konzultant, emeritní náměstek pro výzkum a vývoj, Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Je absolventem ČVUT Praha – Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské v Praze (1980). Ve Státním ústavu radiační ochrany v Praze se postupně zabýval monitorováním jaderných zařízení, zvýšenou přírodní radioaktivitou v budovách a koordinací Radonového programu České republiky. Od roku 2000 byl v SÚRO odpovědný za výzkum a vývoj v oblasti radiační ochrany, zabývá se obecnými otázkami ochrany před ionizujícím zářením, moderními metodami monitorování dopadu havárií jaderných elektráren na životní prostředí, včetně dopadu havárie černobylské. Je členem skupiny expertů EU k článku 31 Euratom (oblast radiační ochrany).

Sarah ILLOUZ 
Offer Director – Czech Republic New Build Offer, EDF New Nuclear Projects & Engineering – International Development

Sarah Illouz zahájila svou kariéru na francouzském velvyslanectví v Římě v Itálii, kde se zabývala bilaterální spoluprací, poté nastoupila do špičkové francouzské poradenské firmy specializující se na veřejný sektor a zavádění významných státních reforem. V roce 2011 nastoupila do společnosti AREVA (nyní Framatome), aby jako zástupkyně pro vztahy s institucemi v Itálii podporovala její aktivity v oblasti rozvoje podnikání v jaderné energetice a v oblasti obnovitelných zdrojů. Poté přešla do týmu offshore větrných elektráren společnosti AREVA, kde řídila vítěznou nabídku společnosti AREVA (v konsorciu se společností Engie) na jednu z prvních francouzských veřejných soutěží v této oblasti na dodávku dvou větrných farem o výkonu 500 MW na severu Francie. Po této zkušenosti se vrátila k jaderným aktivitám a nastoupila do obchodní divize AREVA New builds.

V roce 2017 Sarah Illouz nastoupila do skupiny EDF, lídra francouzského jaderného průmyslu, aby posílila jeho aktivity v oblasti vývoje nových jaderných zařízení. Jako taková se podílela na redefinici významných strategických mezinárodních partnerství, zejména se společnostmi CGN (Čína) a MHI (Japonsko), a vedla úsilí o rozvoj podnikání v různých geografických oblastech, zejména ve Spojeném království. V roce 2020 převzala Sarah Illouz odpovědnost za marketingové aktivity společnosti EDF v oblasti nové jaderné energetiky a vedla propagační práce týkající se řady jaderných reaktorů společnosti EDF, konkrétně reaktorů EPR (1650 MW), EPR1200 (1200 MW) a NUWARD SMR (340 MW). V roce 2020 byla rovněž jmenována ředitelkou nabídky pro Českou republiku, která vede přípravu nabídky společnosti EDF na dostavbu elektrárny Dukovany 5.

Sarah Illouz vystudovala humanitní vědy na Ecole Normale Supérieure (ENS) a politologii a veřejné záležitosti na Institut d’Etudes Politiques (Sciences Po Paris), což jsou špičkové a renomované francouzské akademické instituce.

William D. MAGWOOD, IV
Director-General, OECD Nuclear Energy Agency (NEA)

W. D. Magwood se funkce generálního ředitele Agentury pro jadernou energii (NEA) ujal 1. září 2014. Má rozsáhlé zkušenosti s regulačními i rozvojovými aspekty jaderné energetiky, a to i na mezinárodní úrovni. V letech 2010 až 2014 působil jako jeden z pěti komisařů jmenovaných prezidentem USA a potvrzených Senátem USA v americké Komisi pro jaderný dozor (NRC). V době, kdy byl komisařem, obhajoval význam nezávislosti jaderného dozoru a nutnost zachování silné, důvěryhodné a technicky spolehlivé regulace jaderné energetiky ve Spojených státech a ve všech zemích, které využívají jadernou energii. Před svým jmenováním do NRC poskytoval v letech 2005-2010 nezávislé strategické a politické poradenství americkým i mezinárodním klientům v otázkách energetiky, životního prostředí, vzdělávání a technologické politiky. V letech 1998 až 2005 byl W. D. Magwood ředitelem amerického vládního programu civilní jaderné energetiky na americkém ministerstvu energetiky (DOE). Během svého působení založil Národní laboratoř v Idahu, vytvořil aktivity, které zvrátily úpadek amerického vzdělávání v oblasti jaderných technologií, a zahájil důležité iniciativy, jako je Mezinárodní fórum Generace IV (GIF) a americký projekt „Jaderná energie 2010“, který pomohl obnovit výstavbu jaderných elektráren ve Spojených státech. Aktivně se také podílel na práci NEA, v letech 1999 až 2005 působil jako člen předsednictva řídícího výboru a v letech 2004 až 2005 zastával funkci předsedy řídícího výboru. Před svým působením v DOE řídil W. D.  Magwood výzkum v oblasti elektroenergetiky a programy jaderné politiky v Edison Electric Institute ve Washingtonu a pracoval jako vědecký pracovník ve společnosti Westinghouse Electric Corporation v Pittsburghu v Pensylvánii. W. D. Magwood získal bakalářské tituly z fyziky a angličtiny na Carnegie Mellon University a magisterský titul z University of Pittsburgh.

Jiří MAREK   
NERS 2022 Conference Chairman

Konzultant v oblasti energetiky, jednatel a společník firmy JMM CS spol. s r.o., která pod značkou JMM consulting působí v oblasti poradenství a realizací odborných akcí. Po absolvování Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT pracoval ve výzkumu, v energetice pracuje od roku 1974 (v ČEZ do roku 1996). V posledních více než 20 letech působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, předseda a místopředseda dozorčí rady ČEZu, člen dozorčích rad několika energetických distribučních společností a poradce náměstka ministra financí. V souvislosti s tím se podílel na reorganizaci státní správy v energetice i na formování státní energetické politiky, na založení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a na přípravě privatizace české energetiky. Specializuje se na popularizační publikační činnosti, zejména v jaderné energetice a má rozsáhlé zkušenosti z organizování mezinárodních a specializovaných odborných konferenci a fór. Jeho vyjádření k procesům v energetice jsou uváděné v TV, rozhlase i ekonomických periodikách. V roce 2014 byl zvolen presidentem spolku Jaderní veteráni.

Jozef MIŠÁK   
Vicepresident pro strategii, ÚJV Řež, a.s.

Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V oblasti jaderné energetiky pracuje již více než 50 let, se zaměřením na jadernou bezpečnost. V letech 1971 – 1977 pracoval ve Výzkumném ústavu energetickém, od roku 1978 ve Výzkumném ústavu jaderných elektráren (VUJE) včetně výkonu funkce ředitele ústavu. V letech 1993 – 1997 byl prvním předsedou Úradu jadrového dozoru SR. V letech 1997 – 2004 pracoval v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni jako vedoucí oddělení pro rozvoj bezpečnosti v oblasti vývoje a aplikací bezpečnostních standardů. V současnosti pracuje jako vicepresident pro strategii v ÚJV Řež, a.s. a klíčový expert pro jadernou bezpečnost ve velkých národních a mezinárodních projektech. Je členem několika mezinárodních poradních orgánů a pravidelně poskytuje své expertní služby MAAE a Evropské komisi.

Josef Perlík

Daniel PROCHÁZKA 
výkonný ředitel, Doosan Škoda Power, člen výboru Czech Power Industry Alliance

Daniel Procházka zastává od března 2020 pozici provozního ředitele společnosti Doosan Škoda Power, která je předním světovým výrobcem parních turbín a zařízení pro energetiku. V této společnosti dříve působil v manažerských funkcích ve vedení sekce industriálních turbín, obchodu a v letech 2013 až 2018 také jako ředitel komerčního a právního úseku. Daniel Procházka je členem Výboru Aliance českých technologických dodavatelů pro energetické zdroje (CPIA). Vystudoval obor právo a složil státní rigorózní zkoušku v oboru mezinárodního práva na Západočeské univerzitě v Plzni. Absolvoval studijní stáže na Granadské univerzitě ve Španělsku.

Josef Perlík

Jan SKOPEČEK
místopředseda Poslanecké sněmovny, Parlament České republiky

Jan Skopeček absolvoval ekonomiku a management na Zemědělské fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a poté hospodářskou politiku a správu na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze  rovněž zde absolvoval doktorské studium (Ph.D.). Z hlediska odborného zájmu se soustředí na dějiny ekonomického myšlení, teorii ekonomické integrace a ekonomii veřejného sektoru. Patří mezi přední ekonomické experty ODS.

V politice působí již dvacet let, od roku 2017 je poslancem a od listopadu 2021 je místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Josef Perlík
Andrzej SIDŁO 
Chief Expert, Ministry of Climate and Environment, Republic of Poland, Nuclear Energy Department

Andrzej vystudoval Krakovskou ekonomickou univerzitu v Polsku, kde získal magisterský titul v bankovnictví (podnikové finance) a Francouzskou Lille University I, DESS v podnikovém managementu. Od roku 2012 byl na ministerstvu energetiky odpovědný za průmyslové záležitosti v oblasti polského jaderného programu: dodavatelský řetězec a jeho lokalizace, technické předpisy, analýza nedostatků v místních kompetencích, školicí aktivity pro místní průmysl a zahraniční expanzi na globálních jaderných trzích. V současnosti tato agenda přešla na ministerstvo klimatu a životního prostředí, kde Andrzej působí ve funkci hlavního experta. Před nástupem do vládního aparátu pracoval Andrzej 15 let jako projektový manažer v Polimex Mostostal a byl zodpovědný za řadu zahraničních projektů v petrochemickém, odpadním a energetickém sektoru, včetně jaderných.

Radek TRTÍLEK
ředitel divize Radioaktivní odpady a vyřazování, ÚJV Řež, a.s.

Vystudoval fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, obor jaderné inženýrství. Pracoval 13 let v Jaderné elektrárně Temelín, kde byl odpovědný za přípravu a uvedení do provozu a licencování v oblasti nakládání s RAO. Poté 10 let působil v servisní a inženýrské firmě ALLDECO.CZ a.s./AMEC NCR, a.s. na pozici člena představenstva a výkonného ředitele. Od roku 2010 pracuje v ÚJV Řež, a. s. jako ředitel divize Radioaktivní odpady a vyřazování.

Problematikou nakládání s radioaktivními odpady se zabývá celou profesní kariéru. Kromě provozně technologických a licenčních záležitostí nakládání s RAO, jak v jaderné energetice, tak v institucionální sféře, se rovněž podílí např. na zpracování národních koncepcí nakládání s RAO a VJP jak v České, tak Slovenské republice, na řešení problematiky dlouhodobé bezpečnosti hlubinného úložiště nebo na analýzách ukládání RAO z nových jaderných zdrojů. Zúčastnil se 5 technických misí IAEA. O problematice rovněž přednáší (ČVUT, VŠCHT, JČU) a je spoluautorem učebních textů a popularizačních článků.

Je členem Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů a odborným garantem České jaderné asociace za oblast zadní části palivového cyklu.

Won Seok YANG  
Senior Manager, KHNP

WS Yang získal bakalářský titul v oboru strojírenství na Národní univerzitě v Changwonu v Jižní Koreji. Na základě svých zkušeností s řízením zařízení jaderného ostrova (NI), včetně provozních zkoušek a technické optimalizace v jaderné elektrárně Hanul v Jižní Koreji, se podílel na projektech vývoje reaktorů, jako je APR1400 v Laboratoři projektování pokročilých reaktorů v Ústředním výzkumném ústavu (CRI) KHNP. Pan Yang také sehrál klíčovou roli při získání certifikace designu APR1400 podle evropských požadavků (EUR) v roce 2017. V současné době v CRI intenzivně pracuje na získání certifikace EUR pro APR1000 s cílem dosažení licencovatelnosti APR1000 v evropských zemích včetně České republiky.

Petr ZÁVODSKÝ   
generální ředitel a předseda představenstva dceřiných společností ČEZ, a.s. – Elektrárna Dukovany II, a. s., a Elektrárna Temelín II, a. s.

Petr Závodský nastoupil do ČEZ, a.s. v roce 1994 na JE Temelín během výstavby prvních dvou bloků. Působil, mimo jiné, jako manažer projektu „Nezávislá verifikace a validace software bezpečnostních systémů“. V září 2006 přešel do nově vznikajícího útvaru připravujícího nové jaderné zdroje a byl zodpovědný za technickou část marketinkového průzkumu a přípravu dokumentace pro výběrové řízení. V dubnu 2009 se stal ředitelem útvaru Výstavba jaderných elektráren se zodpovědností za připravované jaderné projekty Skupiny ČEZ.

V současnosti je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., která je dceřinou společností ČEZ, a. s. a jejímž úkolem je příprava, výstavba a provoz nového jaderného bloku v Dukovanech. Dále je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Elektrárna Temelín II, a. s. a místopředsedou představenstva ČEZ Bohunice a.s.

Jiří ŽĎÁREK
Vice president pro rozvoj podnikání Divize Integrita a technický inženýring, ÚJV Řež,a.s..

Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Studium PhD zahájil v roce 1969 na Pennsylvania State University, USA a dokončil na FJFI ČVUT. Diplomovou práci zahájil ve VÚ Sigma, kde pracoval jako výzkumný pracovník a jako vedoucí oddělení do roku 1988. Zde se zejména věnoval výzkumu nízko cyklové únavy pro vyvíjený rychlý reaktor. Od roku 1988 do roku 2010 pracoval ve funkci ředitele Divize Integrita a technický inženýring ÚJV Řež, a.s. Od roku 2010 dosud, pracuje jako Vice president pro rozvoj podnikání ve stejné divizi ÚJV Řež, a.s.
Z hlediska odborné činnosti se věnoval výpočtům teplotních a napěťových polí, odvod tepla ze stěny tlakové nádoby reaktoru, hodnocení integrity TNR a komponent primárního okruhu JE, hodnocení statické pevnosti a únavového poškození. Po havárii na JE Fukushima vedl projekt EC HORIZON 2020 -IVMR ( In Vessel Melt Retention) společně s IRSN, France. Rovněž se aktivně účastní ve vedení mezinárodních projektů OECD/NEA CAPS Status Report on RPV Integrity a IAEA CRP PIRT IVMR.

Jan ŽIŽKA   
analytik a mediální expert

Konzultant a publicista, zaměřuje se na energetická a ekonomická témata. Zabývá se také komunikací těchto témat ve vztahu k odborné i širší veřejnosti.

Je hlavním redaktorem a editorem časopisu Moderní ekonomická diplomacie, který vydává Ministerstvo zahraničních věcí ČR, a webu Export.cz. Spolupracuje s ekonomickým deníkem E15 a energetickým časopisem All for Power. Jako Senior Consultant agentury HATcom se kromě komunikace v oblasti energetiky a exportu zaměřuje i na téma výzkumu a vývoje. Byl také konzultantem vládní sekce pro vědu, výzkum a inovace.

Od devadesátých let působil v řadě českých médií, zabýval se především ekonomikou a zahraniční politikou. V posledních letech se více věnoval odvětví energetiky – hlavně ekonomickým, politickým a byznysovým souvislostem. Pracoval v zahraničních rubrikách deníků Právo, Mladá fronta Dnes a Hospodářské noviny, pro které v devadesátých letech mimo jiné psal zpravodajství ze summitů Evropské unie. Po dočasném odchodu z médií se věnoval kvalitativnímu výzkumu jako projektový manažer v agentuře AISA. Později se stal reportérem týdeníku Euro, kde následně působil také na postu zástupce šéfredaktora. Stejnou pozici zastával také po přechodu do deníku E15 a serveru České pozice. Byl také vedoucím ekonomické rubriky Lidových novin. Vystudoval mezinárodní vztahy v Moskvě, dále se věnoval studiu cizích jazyků a ekonomie. Absolvoval kurz agentury Reuters v Londýně zaměřený na psaní mezinárodních zpráv.