14. výroční konference o jaderné energetice

Praha, 14. červen 2022

14th Annual Conference on Nuclear Energy

Prague, June 14, 2022

NERS 2022 – ZÁVAZNÁ PŘÍHLÁŠKA

14. výroční konference o jaderné energetice
Praha, 14. červen 2022

R e g i s t r a c e   a   p l a t e b n í   p o d m í n k y
závaznost přihlášky: Tato přihláška je závazná, zastoupení je možné bez dalšího poplatku.
potvrzení registrace: Po obdržení Vaší přihlášky Vám zašleme potvrzení a fakturu, která je splatná před termínem konání konference.
storno: V případě stornování přihlášky účtujeme manipulační poplatek 1 000 CZK (+ DPH).
Při odhlášení v termínu do 14 dnů před začátkem konference je splatný celý účastnický poplatek.

Účastnický poplatek na konferenci: 4 990 CZK (+ DPH).
Účastnický poplatek zahrnuje vstup na akci, občerstvení (nápoje, oběd), sborník a jinou dokumentaci a materiály.

Speciální sleva ve výši 1 500 CZK (+ DPH) pro akademickou a universitní obec, pro neziskové organizace a zaměstnance orgánů státní správy a samosprávy.

Speciální sleva ve výši 1 000 CZK (+ DPH) pro účastníky předchozích konferencí NERS.

10% sleva pro dva a více účastníků z jedné firmy.

V případě, že se nemůžete konference zúčastnit, objednejte si dokumentaci, jejíž cena je 1 500 CZK (+ DPH).

kontaktní osoba: Jiří Marek, e-mail: jiri.marek@jmm.cz, tel.: +420 777 115 001

Prosím, vyplňte přihlášku pečlivě. Povinná pole jsou označena (*) hvězdičkou.

(v případě, že se liší od výše uvedené)

Odesláním registračního formuláře souhlasíte s uložením a zpracováním poskytnutých údajů. Údaje budou použity pro účely pořádání konference a případně informování o dalších aktivitách souvisejících s rozvojem jaderné energetiky. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně zasláním e-mailu na adresu registrace@jmm.cz. Údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a souvisejícími českými právními normami ( zejména Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.